razvelėti


razvelėti
×razvelė́ti (hibr.) tr. pradaužti, praskelti: Anas jam kuolu makaulią razvelėjęs Prng. \ velėti; apvelėti; atvelėti; įvelėti; išvelėti; paišvelėti; nuvelėti; pavelėti; parsivelėti; pervelėti; pravelėti; privelėti; razvelėti; suvelėti; užvelėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apvelėti — 1. tr. Š, KŽ išskalbti daužant kultuve. 2. tr. M, Š, Ad aprūpinti švariais skalbiniais, apskalbti: Marti tave apvelès OG381. In patalo guli, reikia i apvelėt, i papenėt Klt. Vyras turi būt apvelėtas, apžiūrėtas DrskŽ. Reikia jau jai diedas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvelėti — 1. tr. atskalbti, išplauti iki pirmykščio švarumo: Užnešioji marškinius, jog paskui net atvelėti nieku būdu negalima V.Krėv. 2. tr. atmazgoti: Rankos niekaip nemožna atvelėt Mlk. 3. tr., intr. Švnč atidaužyti, atkulti: Atvelėjo šonus lazda ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvelėti — 1. tr., intr. M, J, Š, KŽ išplauti, išskalbti drabužius (ppr. daužant juos kultuve): Pasiėmęs kultuvę išvelėk skalbinius upėje J.Jabl. Šarmas labai gerai, an duobės išvelėjai tada su kultuve Kp. Su kultuve latatai latatai, būdavo, mat išvelėji,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvelėti — tr. NdŽ, KŽ 1. Gmž(Krd) išskalbti: Da lig Kalėdom, būdavo, žlugtą nuvelėdavau Kp. Tai nunešam sodželkon, nuvelėjam [audeklą] su kultuve Kpr. Tai nuvelėja [audeklus], tai vėl taiso po pabalius Kpč. Mano dukrelė darbinykelė apžlugo žlugtelį ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paišvelėti — (dial.) tr. prk. primušti, išperti: Anas tuoj polka (lazda) paišvelėj[o] visas žvėris (ps.) Lz. velėti; apvelėti; atvelėti; įvelėti; išvelėti; paišvelėti; nuvelėti; pavelėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsivelėti — prk. 1. parsivilkti, sugrįžti: Mašina nejo, kaip aš parsivelėjau, be kojų palikau Krš. 2. atsibastyti, atvykti: Parsivelėjo iš kurios nepadalijos žmonių apgaudinėti Užv. velėti; apvelėti; atvelėti; įvelėti; išvelėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavelėti — tr. 1. NdŽ kiek skalbti, žlugti (daužant kultuve): Kiti nešdavosis da į upę, pavelėdavo [audeklą], pelenais da užbarstydavo Bsg. Su kultuvėm pavelėji pavelėji, išplauni ir tiesi Alz. Paema gi, padirba šarmenį, užpilia drobinius rūbus, pamirkia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervelėti — tr., pervelėti KŽ, parvelėti I, Kos33 1. Lp išskalbti, išvelėti: Jos užuolaidos nepervelėtos Vlk. Reikia visa pervelėt, juoda Drsk. Par du [v]andiniu parvelėk, nebreikės skalbti Užv. Pervelėti do net gražesniai siūlai Klt. Kiek aš tų rūbų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravelėti — tr. 1. kiek paskalbti, praskalbti: Pravelėjau, kad būt minkštesnis [rankšluostis] Žrm. 2. refl. pasiprausti, pasimazgoti: Gal neprasvelėjai, ponas? JnšM. velėti; apvelėti; atvelėti; įvelėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privelėti — tr. 1. S.Dauk priskalbti: Ir duonos pakepa močia, ir marškinių privelėjam, viso Kp. Daugybė rūbų privelėta Dglš. Kas tę karo – tiek prikarta, privelėta Mrc. | refl. tr. S.Dauk: Oi prisvelėjau skarų per visą tą buitį Dbč. 2. priplauti: Privelėju,… …   Dictionary of the Lithuanian Language